Klinikken har 3 behandlingsrum, hvor du ugeneret og trygt kan få din behandling.

Klinikken foretager samtlige specialer indenfor fodterapien.

  • Fodbehandling
  • Ortonyxi (bøjlebehandling af nedgroede negle)
  • Indlæg (individuelt fremstillet på eget værksted)

Du kan trygt få behandling hos os, da vi vægter hygiejnen meget højt, og benytter et sterilt behandlingssæt til hver enkelt behandling.
Vi har en aftale med Safe Sterilization og indsender sporeprøver 4 gange om året, så vi sikre at vores sterilisationsovn fungerer som den skal. Certifikatet hænger altid synligt i klinikken.

Som Statsaut. Fodterapeuter har vi pligt til at optage og føre journal. Da vi i flg. Sundhedsloven har tavshedspligt er alle oplysninger i journalen fortrolige. Det IT - system vi benytter er godkendt af Medcom (det danske sundhedsdatanet) og er din sikkerhed for, at alle oplysninger i journalen opbevares forsvarligt.

Bestil Tid Facebook